GS-brief Stikstof - Rapportage 2020 aan PS

Datum besluit: 9 februari 2021


Op 9 februari 2021 hebben Gedeputeerde Staten de brief aan PS vastgesteld, waarin PS wordt geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en de resultaten van 2020 in het stikstofdossier.

Type besluit: GS-vergadering