Beantwoording Statenvragen 3752 PVV - Stikstofbeleid gebouwd op drijfzand

Datum besluit: 18 mei 2021


Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het stikstofbeleid. De beantwoording van Gedeputeerde Staten legt uit dat het Aerius model geschikt is bevonden om beleid op te maken volgens onderzoekscommissie Hordijk. Het is wettelijk bepaald om dit instrument te gebruiken. Daarnaast zetten we middels ons landbouwbeleid integraal in op duurzame landbouw en onderzoeken we door middel van de proeftuinen innovatieve initiatieven in de landbouw. Met de Uitvoeringsagenda Stikstof kijken we naar wat er in de verschillende beleidsvelden mogelijk is om emissies en deposities van stikstof te verminderen.

Type besluit: GS-vergadering