Aangaan Kwalitatieve Verplichtingen in verband met verlening subsidie functieverandering

Datum besluit: 28 september 2021


Samen met de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard werkt de provincie Zuid-Holland aan de realisatie van 2.250 ha natuur in de Krimpenerwaard. Dit is onderdeel van het programma Natuurnetwerk Nederland (NNN) en gebeurt op basis van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. De gezamenlijke opgave is ervoor te zorgen dat eind 2026 de betreffende gronden zijn ingericht al natuurterrein. Eén van de mijlpalen in de gebiedsovereenkomst is dat alle grond in 2021 binnen de NNN-begrenzing beschikbaar komt voor de inrichting als natuurterrein. Dit zet druk op het tijdig maken van zakelijke afspraken met de grondeigenaren. Die afspraken gaan over zelfrealisatie van natuur of aankoop van gronden. Zelfrealisatoren krijgen te maken met waardevermindering van hun grond vanwege functieverandering; landbouwgrond wordt natuurterrein. Voor de compensatie kunnen ze aanspraak maken op subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en doet dat volgens een standaardprocedure. Daarin krijgen de aanvragers één jaar de tijd voor het vestigen van de nodige kwalitatieve verplichting (in het kadastrale register vastgelegde afspraken dat de betreffende grond alleen ten dienste van de gestelde natuurdoelen is te gebruiken). Voor deze termijn ontbreekt de tijd. Om eerder kwalitatieve verplichtingen aan te kunnen gaan, heeft Gedeputeerde Staten aan RVO verzocht geen gebruik te maken van haar mandaat om deze verplichtingen aan te gaan. De provincie Zuid-Holland kan hiervoor op kortere termijn dan zelf zorgen, met medewerking van het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard en in afstemming met de zelfrealisatoren.

Besluittype: GS Besluit