Aanpassing begrenzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Datum besluit: 31 augustus 2021


De provincie honoreert het verzoek van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland tot uitbreiding van dit bijzondere landschap op zes locaties. In de geactualiseerde visie van deze Landschapstafel voor dit Bijzonder Provinciaal Landschap die deze zomer verscheen, zijn deze toe te voegen gebieden ook meegenomen.

Besluittype: GS Besluit