Advisering Provincie op Ontwerp-Programma van Eisen busconcessies MRDH

Datum besluit: 07 maart 2017


Door vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) is aan de Provincie het "Ontwerp-Programma van Eisen Busconcessies MRDH" ter advisering voorgelegd. Dit aangezien de Provincie als vervoersautoriteit grenst aan het gebied van MRDH, en dit wederzijdse afstemming vergt op het vlak van binnenkomende en uitgaande grensoverschrijdende lijnen. De advisering biedt daarnaast de gelegenheid aan de Provincie om ook meer in algemene zin advies te geven op de inhoud van het Ontwerp-PvE van MRDH, bijvoorbeeld ten aanzien van de looptijd die de MRDH wil hanteren voor zijn concessies, en de bepalingen ten aanzien van tarievenbeleid die de MRDH.
Besluittype: GS Besluit