Afboeken vorderingen dwangsommen 2015 t.n.v. Sweep Europoort B.V.

Datum besluit: 17 januari 2017


Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afboeken van vorderingen voor een bedrag van € 53.000,-- verbeurde dwangsommen vanwege het niet nakomen van opgelegde verplichtingen. Voorafgaand heeft de gerechtsdeurwaarder uiterste pogingen gedaan om tot inning van deze dwangsommen te komen. Na uitgebreide onderzoeken is gebleken dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn. De afboeking vindt plaats ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.
Besluittype: GS Besluit