Beantwoording motie 684 - Laadstations in de provincie

Datum besluit: 16 mei 2017


Provinciale Staten heeft via een motie verzocht te onderzoeken of langs provinciale wegen laadstations voor elektrische auto's en fietsen kunnen worden geplaatst. De Provincie heeft dit onderzocht en er gaat gekeken worden of er contracten afgesloten kunnen worden met marktpartijen, zodat zij oplaadpalen voor elektrische auto's kunnen plaatsen, bij carpoolplaatsen en benzinestations. Oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn aanwezig bij diverse horeca gelegenheden en er loopt een pilot bij busstations. Door het plaatsen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer draagt de provincie bij aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit en innovaties hierin.
Besluittype: GS Besluit