Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA 3262

Datum besluit: 31 januari 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot een actieprogramma weidevogels vastgesteld. De beantwoording van schriftelijke vragen Statenfractie PvdA 3262 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3262 Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA

Besluittype: GS Besluit