Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA 3290 Lozingsstop GenX Chemours

Datum besluit: 16 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdA 3290 vastgesteld m.b.t. lozingsstop GenX Chemours.
Besluittype: GS Besluit