Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3255

Datum besluit: 31 januari 2017


Op 21 december 2016 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over provinciale vergunningen en bepalingen rondom vuurwerkshows. De vragen richten zich met name op het vergunningenbeleid van de provincie t.a.v. vuurwerkevenementen welke gericht zijn op de verkoop van consumentenvuurwerk en hoe de bescherming van dieren daarbij is geregeld.  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdD 3255 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3255 ANTWOORDEN Statenfractie PvdD

Besluittype: GS Besluit