Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3288 Provinciale vrijstellingen overige diersoorten Wet Natuurbescherming

Datum besluit: 16 mei 2017


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over de provinciale vrijstelling ten behoeve van o.a. ruimtelijke inrichting, onderhoud en bestendig beheer. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij de eerder bij verordening verleende vrijstelling. De provinciale vrijstelling is een beleidsarme voortzetting van de eerder onder de Flora- en faunawet geldende landelijke vrijstelling. Er heeft interprovinciale afstemming plaatsgevonden, maar nu de bevoedheden zijn gedecentraliseerd heeft iedere provincie zijn eigen beleidsvrijheid.
Besluittype: GS Besluit