Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PVV 3269 Naleven Erfgoedverordening

Datum besluit: 07 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van PVV 3269 inzake Naleven Erfgoedverordening van de gemeente Zwijndrecht vastgesteld. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de beantwoording van de schriftelijke vragen aan.

3269 ANTWOORDEN Statenfractie PVV Naleven erfgoedverordening

Besluittype: GS Besluit