Beantwoording Statenvragen 3774 van de VVD over Luchthavenregeling vliegveld Valkenburg

Datum besluit: 14 september 2021


De Statenfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het besluit tot intrekking van de Luchthavenregeling vliegveld Valkenburg. Voor de vragen over de ingediende zienswijzen is verwezen naar het besluit waarin deze zienswijzen één op één zijn behandeld (Provinciaal Blad 2021, 6449). Daarnaast zijn er vragen gesteld over zweefvlieglocaties. Zweefvliegclubs mogen sinds 2013 niet meer vliegen vanaf vliegveld Valkenburg. In 2009 en 2011 heeft de provincie Zuid-Holland onderzoek laten doen naar alternatieve zweefvlieglocaties. De conclusie was dat er geen haalbare alternatieve zweefvlieglocaties in te passen zijn in de provincie Zuid-Holland. Het besluit Intrekking Luchthavenregeling Valkenburg heeft geen gevolgen voor de ontwikkeling van Unmanned Valley (drones). Zij maken op Valkenburg gebruik van de Luchthavenregeling RPAS.

Besluittype: GS Besluit