Beantwoording Statenvragen 3779 transitieplan HWGO en Haringvlietbrug

Datum besluit: 31 augustus 2021


De Statenvragen nr. 3779 over de invloed van de door Rijkswaterstaat aangekondigde langdurige beperkingen op de Haringvlietbrug op het openbaar vervoer in de concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee zijn als volgt beantwoord door Gedeputeerde Staten. Het transitieplan voor het openbaar vervoer voorziet in maatregelen om het aantal reizigers en de vervoeropbrengsten zo snel mogelijk te laten groeien naar het niveau van 2019. De beperkingen op de Haringvlietbrug beïnvloeden dit zeker, de omvang en exacte gevolgen zijn momenteel niet in te schatten. Connexxion handelt naar beste vermogen om de gevolgen te beperken. Daarnaast overlegt GS samen met betrokken gemeenten, provincies en vervoerders met Rijkswaterstaat over maatregelen om de hinder voor OV-reizigers en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Besluittype: GS Besluit