Beantwoording statenvragen 3785 m.b.t. opvang Afghanen

Datum besluit: 28 september 2021


Het college van Gedeputeerde Staten heeft vragen gekregen van A.H.K. van Vliegen (PvdD), M. Ҫelik (DENK) en R. van Aelst (SP) over de opvang van Aghanen. De vragen gaan over welke inzet het college gaat plegen om ook in onze provincie opvangplekken voor Afghanen te realiseren. Gedeputeerde Staten geven hierover uitleg in de beantwoording.

Besluittype: GS Besluit