Beantwoording statenvragen 3793 GL PvdA - Gewassenteelt in Midden-Delfland

Datum besluit: 16 november 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in de beantwoording van statenvragen van GroenLinks en PvdA aangegeven dat gewassenteelt in Midden-Delfland een ontwikkeling is die past in het creëren van korte voedselketens en daardoor kan bijdragen aan vitale en duurzame landbouw. Daarbij moet echter wel rekening gehouden worden met verschillende belangen. Met de gebiedsaanpak vitale landbouw wil de provincie belemmeringen in beleid en regelgeving in beeld brengen en werken aan oplossingen.

Besluittype: GS Besluit