Behandelvoorstel motie 1024

Datum besluit: 28 september 2021


GS-brief aan Provinciale Staten met behandelvoorstel betreffende de motie 1024 verkenning cultuur- en erfgoedbeleid is vastgesteld. In het behandelvoorstel wordt onder andere voorgesteld aan te sluiten bij de lopende opdracht voor een advies naar samenwerking cultuurbeleid gemeenten, provincie en rijk in Zuid-Holland.

Besluittype: GS Besluit