Behandelvoorstel Motie 685 Indicator informatieveiligheid

Datum besluit: 24 januari 2017


Gedeputeerde Staten zeggen toe om in de begroting 2018 een indicator informatieveiligheid op te nemen. Er zal worden gezocht naar een indicator die meetbaar, betrouwbaar en zinvol is. Op dit moment wordt gedacht aan een indicator in relatie tot de aspecten openbaarheid van informatie, vertrouwelijkheid van informatie en bescherming van privacy. Beantwoording van Behandelvoorstel Motie 685 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem

Behandelvoorstel Motie 685 Indicator Informatieveiligheid

Besluittype: GS Besluit