Besluit tot wijziging paragraaf 12 Veerprojecten van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 16 mei 2017


Het revolverend verenfonds biedt veerexploitanten de mogelijkheid om met behulp van een lening een veerpont aan te schaffen of te renoveren. Hiermee wordt bijgedragen aan het in stand houden van de veren. De veren bevorderen de mobiliteit van forensen en scholieren en voorkomen omrijkilometers van auto’s en de uitstoot van schadelijke stoffen. Om ook tweedehands veerponten onder het revolverend verenfonds te laten vallen, is besloten om de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 daartoe te wijzigen. Tevens is de werkingssfeer van de regeling uitgebreid.
Besluittype: GS Besluit