Bestuursovereenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland

Datum besluit: 07 maart 2017


ln de nieuwe bestuursovereenkomst met de Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland staan de verantwoordelijkheden en financiële afspraken tussen de provincie en de Stichting over de inzet van het vraagafhankelijk systeem GroeneHartHopper voor de periode juli 2016-augustus 2018. De GroeneHartHopper is primair bedoeld voor mensen met een WMO indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die door een gemeente uitgegeven wordt aan mensen met een beperking. Daarnaast is de GroeneHartHopper ook een vorm van vraagafhankelijk vervoer die voor iedereen toegankelijk is, met name bedoeld voor regio's met beperkt lijngebonden openbaar vervoer. Voor de reizigers die zonder een WMO indicatie de GroeneHartHopper gebruiken, gelden hogere vervoerstarieven. Voor het openbare deel van de GroeneHartHopper draagt de provincie financieel bij aan de kosten.
Besluittype: GS Besluit