Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris

Datum besluit: 18 april 2017


De provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland willen dat de huidige geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport wordt gehandhaafd. Dat advies willen zij meegeven aan staatssecretaris Dijksma die hierover een beslissing neemt in het nieuwe Luchthavenbesluit. De partijen, verenigd in de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), gaan nader onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en de effecten van het verplaatsen van de vluchten met trauma- en politiehelikopters (“maatschappelijk verkeer”). Dit maatschappelijk verkeer groeit fors met bijkomende geluidshinder en brengt met zich mee dat de luchthaven minder commerciële vluchten kan uitvoeren. Omdat er volgens de BRR draagvlak bestaat voor het optimaliseren van het commerciële verkeer is het logisch om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van verplaatsing van het helikopterverkeer en de effecten voor de omgeving. Het luchthavenbesluit dient nu uit te gaan van de bestaande vergunning, waarbij commercieel en maatschappelijk vliegverkeer samen gebruik maken van dezelfde geluidsruimte. Het conceptadvies van de BRR zal de komende weken aan de Provinciale Staten en gemeenteraden worden voorgelegd. Begin juli moet dit leiden tot een definitief advies aan de staatssecretaris.
Besluittype: GS Besluit