Definitief oprichten Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Datum besluit: 17 januari 2017


In het hoofdlijnenakkoord 2015 - 2019 is aangegeven dat dit bestuur een energietransitie voorstaat naar een meer voorzien in eigen energiebehoefte. Om dit te bereiken is een energie-agenda opgesteld en is besloten tot het oprichten van een energie-innovatiefonds voor een bedrag van 35 miljoen euro.Gekozen is voor een toekomstbestendige en transparante structuur van een houdstermaatschappij en daaronder een of meer werkfondsen zoals het energie-innovatiefonds. Op 12 oktober 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voornemen van Gedeputeerde Staten om een houdstermaatschappij op te richten. Met deze instemming kan het voornemen van Gedeputeerde Staten worden omgezet naar het definitief oprichten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.
Besluittype: GS Besluit