Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Datum besluit: 13 juli 2021


Dit besluit betreft het versturen van een verzoek voor toetreding tot de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De Green Deal is in juni 2019 ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse decentrale overheden met onder meer brancheorganisaties, havens, verladers, banken en kennisinstellingen. Provincie Zuid-Holland heeft besloten om alsnog te verzoeken toe te treden tot deze Green Deal, omdat het de ambities van de Green Deal ondersteund. Daarnaast geeft de provincie met verschillende activiteiten (zoals de Europese projecten RH2INE en CLINSH) zelf al invulling aan deze ambities. Door de samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de maritieme sector en de andere ondertekenaars verder uit te bouwen, kan daarmee de haalbaarheid van deze ambities - en daarmee verduurzamingsopgaven m.b.t. luchtkwaliteit en stikstofdepositie als ook de versterking van de Zuid-Hollandse maritieme sector - worden versterkt.

Besluittype: GS Besluit