GS brief in reactie op brief van college gemeente Molenlanden over uitstoot benzeen door APH

Datum besluit: 31 augustus 2021


Gedeputeerde Staten (GS) hebben een brief ontvangen van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Molenlanden. In de brief vraagt het college van B&W aandacht vraagt voor de door de bewoners geuite zorg over de uitstoot van benzeen door de asfaltproductie Hoogblokland (APH). Ook wordt aan GS gevraagd om bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan te dringen op voortgang in het landelijke onderzoek naar de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Met voorliggende brief geven GS een reactie op de vragen van het college van B&W van de gemeente Molenlanden.

Besluittype: GS Besluit