GS-reactie rapport Droomland of niemandsland

Datum besluit: 09 november 2021


In juni 2021 publiceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur het rapport Droomland of niemandsland?. In dit rapport doet de Raad aanbevelingen voor het tegengaan van de bestuurlijke drukte in Nederland door de veelheid aan samenwerkingen tussen de gemeenten onderling en de provincie. Met deze brief gaat het college in op het verzoek van Provinciale Staten om een reactie op het rapport. Het college vindt dat de rapporten een goed beeld geven van de grote complexiteit van het vraagstuk van “de regio” in ons land, het grote aantal verschillende oorzaken en aspecten en het al even grote aantal mogelijke oplossingsrichtingen. Het succesvol realiseren van de voorgestelde maatregelen om de bestuurlijke slagkracht te vergroten en de democratische legitimiteit te verbeteren vergt een enorme krachtsinspanning van zowel Rijk, provincies als gemeenten. Succes is niet gegarandeerd, maar wel zeer wenselijk.

Besluittype: GS Besluit