Herbenoeming dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Datum besluit: 18 april 2017


De ambtstermijn van de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de heer J.H. Oosters, eindigt op 1 september 2017. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn en de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur van het waterschap) wil dat hij doorgaat. De Waterschapswet regelt het proces voor de herbenoeming. De eerste stap is dat de Verenigde Vergadering een aanbeveling vaststelt. Dat hebben ze op 29 maart 2017 gedaan. Daarna is het aan Gedeputeerde Staten om de aanbeveling door te sturen naar de Minister van lnfrastructuur en Milieu. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de brief aan de minister vastgesteld waarmee ze de aanbeveling doorsturen.
Besluittype: GS Besluit