Intentieverklaring ten behoeve van aanvraag Nationaal Groeifonds IVN - Groene, Gezonde, Klimaatbestendige bedrijventerreinen

Datum besluit: 13 juli 2021


GS heeft besloten in te stemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring van het IVN voor de aanvraag die zij in willen dienen bij het Nationaal Groeifonds, waarmee zij bedrijventerreinen groen, gezond en klimaatadaptief willen inrichten. Bij ondertekening geeft de provincie Zuid-Holland aan dat zij de ambitie van het IVN steunen.

Besluittype: GS Besluit