Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland

Datum besluit: 07 maart 2017


De invloed van de Europese Unie op de provinciale beleidsterreinen is groot. Daarom is het van belang dat wij ontwikkelingen volgen en waar nodig bij sturen. Korte lijnen met "Brussel" en goed geinformeerd zijn over wat er speelt is dus belangrijk. ln december 2015 hebben Provinciale Staten de Europa Strategie 2016-2019 vastgesteld, waarin de volgende prioritaire thema's zijn opgenomen:Zuid-Holland als innovatieve metropolitane deltaZuinig met schaarse hulpbronnen: transitie naar een circulaire economieNaar een innovatieve en duurzame voedselvoorzieningVerbonden met Europa: mobiliteit en duurzaam transportln dit jaarplan 2017 geven wij een uitwerking van deze strategie door aan te geven welke activiteiten wij in 2017 gaan uitvoeren en met welke Europese netwerken en regio's wij daarbij samenwerken.

Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland

Besluittype: GS Besluit