Nieuwe kostenverdeling project A15 Papendrecht-Sliedrecht

Datum besluit: 17 januari 2017


Op 18 november 2016 hebben de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Drechtsteden bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. Dit verbetert naast de bereikbaarheid van Zuid-Holland, en in het bijzonder de Drechtsteden en de Haven van Rotterdam, ook de verkeersveiligheid. De oorspronkelijk bedachte spitsstrook bleek na verder onderzoek duurder dan gedacht waardoor een permanente rijstrook de voorkeur krijgt van de betrokken partijen. Deze variant geeft een betere doorstroming en is verkeersveiliger en onderhoudsvriendelijker dan de eerder bedachte spitsstrook. De extra meerkosten die hiermee gepaard gaan zijn verdeeld over de drie partijen waarbij voor de extra provinciale bijdrage het voorbehoud is gemaakt dat Provinciale Staten bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 deze beschikbaar stellen. Het Ministerie van I&M zal het project voor eigen rekening en risico realiseren. In 2017 zal het project uitgewerkt worden tot een Ontwerptracébesluit. De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake nieuwe kostenverdeling project A15 Papendrecht-Sliedrecht treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

Brief GS over nieuwe kostenverdeling project A15 Papendrecht-Sliedrecht na aanpassing ontwerp

Besluittype: GS Besluit