Onderhandelaarsakkoord fonds-cao

Datum besluit: 09 november 2021


De provincie Zuid-Holland heeft in de vergadering van 9 november 2021 ingestemd met het onderhandelingsakkoord voor de fonds-cao Provinciale Sector met een looptijd van 01-01-2022 tot en met 31-12-2026. In deze fonds-cao wordt de besteding van sectorgeld vastgelegd.

Besluittype: GS Besluit