Ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV - beantwoording brief Dordrecht 20-12-2016

Datum besluit: 17 januari 2017


De gemeente Dordrecht is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV van 67 ha. Aan GS is gevraagd of in dit stadium een definitief oordeel over dit nieuwe bedrijventerrein kan worden gegeven. In het vastgestelde antwoord is aangegeven dat er nog een provinciebreed onderzoek loopt naar de behoefte aan bedrijventerreinen in Zuid-Holland. De definitieve uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van dit voorjaar bekend.
Besluittype: GS Besluit