Opheffen Auditcommissie

Datum besluit: 07 maart 2017


Op grond van de Provinciewet verrichten Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. De Auditcommissie is in 2002 opgericht met het doel om hen hierover te adviseren, met name over de interne bedrijfsvoering. Sindsdien heeft de provincie zich ontwikkeld tot een lerende organisatie. Signalen die nopen tot bijsturing worden nu eerder opgepakt en breder in de organisatie besproken, in andere overlegorganen. ln deze situatie heeft de Auditcommissie niet langer een toegevoegde waarde. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten deze commissie op te heffen.

GS-brief over Opheffen Auditcommissie

Besluittype: GS Besluit