Organisatieregeling opgavegericht werken 2017

Datum besluit: 18 april 2017


Gedeputeerde Staten hebben de Organisatieregeling Opgavegericht Werken 2017 vastgesteld. Deze vervangt de Organisatieregeling uit 2011. Het document beschrijft de organisatiewaarden en organisatieprincipes. Het geeft aan wat onder bepaalde begrippen wordt verstaan en op welke wijze wordt gewerkt. ln het streven naar permanente organisatieontwikkeling wordt de regeling aangepast zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Besluittype: GS Besluit