Partiële herziening VRM windenergie

Datum besluit: 24 januari 2017


Gedeputeerde Staten stellen 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en twee locaties in Haaglanden voor waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Voor de Rotterdamse regio gaat het om een potentieel van 60 windturbines van circa 180 MW (Megawatt); de locaties in Haaglanden zijn goed voor vijf windturbines met een potentieel van circa 8,4 MW. Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Onderstaand treft u links aan naar de documenten inzake ontwerp partiële herziening VRM windenergie, zoals deze zijn gepubliceerd in het Staten Informatie Systeem.

GS-brief Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie

Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie Samenvatting

Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie 2 deel A

Handreiking locaties windenergie gemeenten stadsregio

Tussentijds advies Commissie MER

Adviezen klankbordgroepen

Ontwerp partiële herziening VRM Windenergie

PlanMER partiële herziening VRM Windenergie deel B

PlanMER partiële herziening VRM Windenergie deel C

PlanMER partiële herziening VRM Windenergie deel D

Nota van toelichting bij ontwerp partiële herziening VRM Windenergie

Landschapsstudie samenhang locaties Heinenoord Oude Maas

Heritage Impact Assessment Ridderkerk-Donkersloot

Ontwerp wijziging VRM en planMER Windenergie 4 kaarten

Besluittype: GS Besluit