POP-3 openstelling samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (maatregel 2.2a)

Datum besluit: 16 mei 2017


Om bij te dragen aan een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen stelt de provincie POP-3 subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten gericht op innovaties gericht op de grondgebonden landbouw. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend in de periode van 12 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.
Besluittype: GS Besluit