POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten

Datum besluit: 18 april 2017


In de periode van 29 mei 2017 tot en met 5 juli 2017 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor niet productieve investeringen gericht op waterkwantiteit en waterkwaliteit. In de periode van 15 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor LEADER projecten in de gebieden 'Holland Rijnland' en 'Polders met Waarden'. Om dit mogelijk te maken zijn de Openstellingsbesluiten 'POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017' en POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017' vastgesteld.
Besluittype: GS Besluit