Rapportage uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2016

Datum besluit: 18 april 2017


Dankzij de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen is in 2016 145 hectare verbeterd bedrijventerrein opgeleverd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de provincie Zuid-Holland. Gemeenten konden tot 2013 subsidie aanvragen voor de meerjarige projecten, bijvoorbeeld om de parkeersituatie voor vrachtwagens te verbeteren of het terrein beter te ontsluiten. Met de subsidieregeling wil de provincie ervoor zorgen dat de terreinen aantrekkelijk blijven voor bedrijven en de omgeving, en zo leegstand op de bedrijventerreinen voorkomen. In 2016 zijn 15 projecten succesvol afgerond, waaraan de provincie € 9 miljoen subsidie heeft bijgedragen. lnclusief deze projecten staat de teller in de collegeperiode 2015 - 2019 inmiddels op 315 hectare verbeterd bedrijventerrein. De subsidieregeling is gesloten, maar de uitvoering van de projecten loopt nog zeker door tot 2019.
Besluittype: GS Besluit