Reactie op accountantsverslag 2016

Datum besluit: 18 april 2017


Doel van het accountantsverslag is om Provinciale Staten te informeren over de bevindingen van de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole. Deze controle voert de accountant uit in opdracht van Provinciale Staten. De accountant heeft de controle over 2016 afgerond en en heeft het voornemen om tot een goedkeurende verklaring gekomen voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.
Besluittype: GS Besluit