Srg paragraaf 2.11 wijziging artikel 2.11.2 en openstellingsbesluiten subsidies Nature Impact Days 2022 en Groen doet goed 2022

Datum besluit: 16 november 2021


In 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor programma Groen doet goed voor het jaar 2022. Daarmee wil de provincie het vergroten van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving bij kinderen uit versteende wijken stimuleren. Aanvragen kunnen worden ingediend via het provinciale subsidieloket in de periode van 24 november tot en met 23 december 2021. In totaal is € 360.000 beschikbaar voor subsidie. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het organiseren van een Nature Impact Days in 2022. Daarmee wil de provincie de betrokkenheid van jongeren bij het groene vrijwilligerswerk stimuleren. Voor de Nature Impact Days kunnen aanvragen worden ingediend via het provinciale subsidieloket in de periode van 24 november tot en met 23 december 2021. Hiervoor is in totaal € 20.000 beschikbaar.

Met deze besluiten geeft de provincie uitvoering aan haar ambities op gebied van Sport & Recreatie.

Besluittype: GS Besluit