Start nieuwe overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden 2022

Datum besluit: 09 november 2021


Per brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de huidige stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden 2022. Deze implementatie gaat thans zijn finale fase in, waarbij ook de publiekscommunicatie door de nieuwe exploitant, Blue Amigo, op zeer korte termijn zal gaan worden opgestart. Blue Amigo gaat op 1 januari aanstaande van start met varen.

Door Blue Amigo is aangekondigd dat de oplevering en ingebruikname van de nieuwe vloot is vertraagd, en niet bij aanvang van de exploitatie direct beschikbaar is maar pas in de loop van 2022 instroomt. In de brief spreekt het College hierover zijn teleurstelling uit, en wordt het voornemen reeds aangekondigd om de nieuwe vervoerder hiervoor te beboeten conform de voorschriften van de overeenkomst. Tevens gaat de brief in op de wijze waarop Blue Amigo met tijdelijke inzet van andere - deels ook nieuwe - schepen deze vertraagde oplevering wil gaan opvangen, en wordt door het College de verwachting uitgesproken dat de reizigers hiervan geen hinder zullen ondervinden.

Besluittype: GS Besluit