Startnotitie "Natuurlijk Zuid-Holland"

Datum besluit: 07 maart 2017


Onze leefomgeving is van groot belang voor alle burgers in Zuid-Holland. Hij biedt ons ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Hoe behouden of ontwikkelen we deze basiskwaliteit en zorgen we ervoor dat bestaande economische ontwikkelingen zich tegelijkertijd verder kunnen blijven ontwikkelen? Over deze vragen gaat de provinciale Omgevingsvisie. De provincie Zuid-Holland wil samen met partners komen tot een samenleving waarin meer rekening gehouden wordt met natuur en milieu. Deze Startnotitie natuurvisie en handelingsperspectief "Natuurlijk Zuid-Holland" beschrijft de aanpak van een proces dat de provincie het komende jaar wil gaan volgen als input op een provinciale Omgevingsvisie.

Startnotitie Natuurlijk Zuid-Holland Statenvoorstel

Startnotitie Natuurlijk Zuid-Holland

Besluittype: GS Besluit