Strategische agenda ZH 2017 voor Nationaal Deltaprogramma

Datum besluit: 07 maart 2017


De provincie Zuid-Holland stelt jaarlijks een strategische agenda voor het Nationaal Deltaprogramma op. Hierin staat de (samenhangende) inzet van de provincie in het Nationaal Deltaprogramma. Het Nationaal Deltaprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, deze komen in de strategische agenda per onderdeel terug. Doel van het Deltaprogramma is Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en het land zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt. ln 2017 werkt de provincie onder meer aan regionale adaptatiestrategieën voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, aan het inzichtelijk maken van de waterbeschikbaarheid in samenwerking met de waterschappen en aan het verbinden van de waterveiligheid en ruimtelijke opgaven.

Brief van GS over Strategische agenda Zuid-Holland 2017 voor het Nationaal Deltaprogramma

Brief van GS over Strategische agenda Zuid-Holland 2017 voor het Nationaal Deltaprogramma_bijlage Strategische agenda ZH 2017 Nationaal Deltaprogramma

Besluittype: GS Besluit