Toekomstvisie personenvervoer over water

Datum besluit: 09 mei 2017


In 2016 hebben de vijf opdrachtgevende partijen van personenvervoer over water, zijnde Drechtsteden, gemeente Rotterdam, MRDH, Havenbedrijf en provincie Zuid-Holland, gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijk toekomstvisie, getiteld "Water: personenvervoer vaart er wel bij!'. De Visie is een goede basis voor verdere samenwerking tussen de vijf partijen. Met deze visie willen partijen eveneens richting geven aan de verdere ontwikkeling van personenvervoer over water. Om te beginnen willen partijen dit jaar samen gaan werken aan een vervoerswaardeonderzoek in het gebied tussen Gorinchem en Maasvlakte. Daarnaast willen partijen dit jaar ook een benchmark voor duurzaamheid voor de waterbus laten opstellen. Daarvoor wordt ook de samenwerking met opdrachtgevers en vervoerders in andere Europese steden gezocht.

Besluittype: GS Besluit