Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden (motie 617)

Datum besluit: 16 mei 2017


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van motie 617 waarin is gevraagd om de 'proef Avondboot Drechtsteden' daadwerkelijk in december 2016 te laten starten. Daarnaast worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voorlopige resultaten van deze proef via een onafhankelijk uitgevoerde 'tussenevaluatie'. Deze proef is op 1 december 2016 gestart en deze proef is tot nu toe niet succesvol gebleken volgens het rapport 'Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden' van Ligtermoet & Partners.
Besluittype: GS Besluit