Uitspraak hoger beroep inzake aanslagen nazorgheffing 2014

Datum besluit: 17 januari 2017


In mei 2014 is door twee stortplaatsexploitanten bezwaar gemaakt tegen de aanslag nazorgheffing 2014. Het bezwaar is in januari 2015 ongegrond verklaard. Daarop hebben de beide exploitanten in februari 2015 beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze heeft in haar uitspraak van 30 november 2015 het beroep ongegrond verklaard. In januari 2016 is door beide exploitanten hoger beroep aangetekend. In de uitspraak van het gerechtshof van 19 oktober 2016 is het hoger beroep ongegrond verklaard. Door middel van de brief van Gedeputeerde Staten wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de uitspraak van het gerechtshof. De brief van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten inzake uitspraak hoger beroep inzake aanslagen nazorgheffing 2014 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

Uitspraak hoger beroep inzake aanslagen nazorgheffing 2014 - GS-brief

Besluittype: GS Besluit