Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013-2018

Datum besluit: 17 januari 2017


De uitvoering van het provinciale Actieplan Geluid 2013-2018 krijgt verder vorm in een uitvoeringsplan. Dit plan houdt in dat op drie trajecten (langs de N217 en de N207) geluidmaatregelen worden genomen tijdens geplande wegwerkzaamheden. Nog niet aangepakte knelpunten uit het Actieplan worden opgenomen in volgende Actieplannen en zullen na 2018 aan de beurt komen. Het uitvoeringsplan regelt ook budget voor knelpunten die niet in het Actieplan staan, maar waar wel veel klachten over zijn. De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake het Actieplan Geluid 2013 - 2018 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013-2018 - GS-brief

Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013-2018

Besluittype: GS Besluit