Vaststellen openstelling en deelplafonds Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 31 augustus 2021


Provincie Zuid-Holland werkt aan een innovatieve en duurzame economie, onder andere via de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland. Met deze regeling hebben Gedeputeerde Staten besloten dat het wenselijk is Zuid-Hollandse campussen als brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te versterken. De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland wordt in 2021 weer opengesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor de nieuwe openstelling ook nieuwe deelplafonds vastgesteld. Van 1 oktober 2021 tot 31 december 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Besluittype: GS Besluit