Vaststellen openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 31 augustus 2021


Innovatie draagt bij aan nieuwe toekomstbestendige, duurzame bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid in Zuid-Holland. Met de ‘Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland’ biedt de provincie innovatieve economische clusters in Zuid-Holland de mogelijkheid extra te investeren in versterking van deze netwerken, de verspreiding van en het benutten van kennis en het optimaliseren van de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Voor deze subsidieregeling is € 1.500.000 beschikbaar. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021. Prioritaire thema’s zijn Life Sciences & Health: toepassing van (digitale) technologie in de zorg en Digitaal Zuid-Holland - Cyberveiligheid.

Besluittype: GS Besluit