Vaststellen subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven

Datum besluit: 16 november 2021


Gedeputeerde Staten hebben op 16 november 2021 de subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven vastgesteld. Deze subsidieregeling biedt bewonersgroepen verenigd in een vereniging, stichting of wooncoöperatie de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen voor de inhuur van een professioneel begeleider bij het opstellen van een projectplan waarin de haalbaarheid van het collectieve wooninitiatief onderzocht wordt. Op 12 januari 2022 wordt de subsidieregeling opengesteld voor aanvragen.

Besluittype: GS Besluit