Vaststellen subsidieregeling woonvormen senioren

Datum besluit: 13 juli 2021


Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Woonvormen senioren vastgesteld. Het aantal ouderen neemt sterk toe en daarmee de vraag naar woningen voor senioren. Woonvormen waar senioren prettig lang zelfstandig kunnen wonen met een mogelijkheid om gezamenlijk binnen- of buitenactiviteiten te kunnen ontplooien. Dit laatste maakt een plan vaak financieel niet dekkend. Met een subsidie kunnen geplande projecten met een centrale ontmoetingsruimte en een financieel tekort versneld worden uitgevoerd en wordt dit type projecten gestimuleerd.

Besluittype: GS Besluit